☰ Projekty unijne

☰ Menu

15-12-2023
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Grębów w 2024 roku. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2024 r. - Grębów Harmonogram...
28-01-2021
AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Stan na dzień 31.03.2024 r. – I kwartał 2024 r. Liczba złożonych wniosków: 243 Liczba zawartych umów: 196 Przedsięwzięcia zrealizowane...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Dodatkowy nabór uczestników do programu „Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie w ramach resortowego programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024 ogłasza nabór uzupełniający uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.  Program realizowany będzie do grudnia 2024 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Grębów

Zgodnie z postanowieniem Nr 475/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Grębów w celu złożenia ślubowania przez radnych jak
i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r., I sesja Rady Gminy Grębów IX kadencji odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie,
ul. Rynek 1c, 39-410 Grębów.