☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Stan na dzień 30.09.2023 r. – III kwartał 2023 r. Liczba złożonych wniosków: 213 Liczba zawartych umów: 196 Przedsięwzięcia...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2023 r. - POBIERZ            

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

VII Zjazd Starych Motocykli PRL

Po raz kolejny Stowarzyszenie Miłośników Starych Motocykli „Gazela” w Grębowie zorganizowało imprezę motocyklową.
Fani motoryzacji dawnej, znawcy i hobbyści, mieli jedyną w swoim rodzaju okazję oglądać odrestaurowane modele sprzed lat i unikatowe zabytki na dwóch kółkach.

Informacja w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja Druga

Wójt Gminy Grębów informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na terenie Gminy Grębów.

Komunikat NFOŚiGW

Komunikat NFOŚiGW: Prosimy naszych Wnioskodawców
i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 31 sierpnia 2023 r. na terenie Ośrodka w m. Nowej Dębie i m. Lipa prowadzone będą ćwiczenia
i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).