☰ Projekty unijne

☰ Menu

31-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - styczeń 2020 r.
23-01-2019
Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa,...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że plan sieci publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 się nie zmieni. Na terenie Gminy Grębów tak, jak w roku poprzednim 2018/2019 będzie istniała sieć 8 publicznych szkół podstawowych, w tym dwie filialne o obniżonej strukturze organizacyjnej tj. klasy od Ido III . Także nie planuje się zmian obwodów. Projekty uchwał zostały skierowane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i do Związków Zawodowych w celu zaopiniowania.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Do 16 kwietnia 2019 r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Grębów. Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie danej szkoły  wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.