Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof Stanisława Bąka w Grębowie

Zespół Szkół Ogólnokształacących im. prof Stanisława Bąka w Grębowie
39-410 Grębów
ul. Rynek 9
tel. 015 811 28 16
e-mail: sekretariat@zsogrebow.pl
http://www.zsogrebow.pl

Pierwsza wzmianka dotycząca szkoły w Grębowie pochodzi już z początku XVII w. Od 1604 r. funkcjonowała szkoła parafialna. Uczono się w niej katechizmu, modlitwy, śpiewu i służenia do mszy. Jak długo istniała ta szkoła, nie wiadomo. Niewiele jest też informacji o szkole w Grębowie przez następne dwa stulecia. Kolejna wzmianka o szkole pochodzi z 1792 r. W 1822 r. szkołę parafialną w Grębowie zmieniono na trywialną i wprowadzono język niemiecki. W 1893 r. szkoła „awansowała” do rangi czteroklasowej. Pozycja społeczna szkoły wzrosła, gdy w 1910 r. założono pierwszą na terenie Grębowa bibliotekę szkolną. System szkolny w Polsce po 1918 r. kształtował się w trudnych warunkach walki o ustrój odrodzonego państwa, w zróżnicowanej rzeczywistości oświatowej pozostawionej przez zaborców. Ministerialny projekt organizacji szkolnictwa powszechnego z 1914 r. przewidywał szkołę siedmioklasową. Szkoła w Grębowie od momentu rozpoczęcia swojej działalności w niepodległej Polsce realizowała program takiej szkoły. Wrzesień 1939 r. był początkiem tragedii całego polskiego narodu, która szczególnie dotknęła polską młodzież. Szkolny dzwonek obwieszczający zwykle początek roku szkolnego zagłuszyły wybuchy pocisków. Szkoła w Grębowie rozpoczęła swoją pracę w końcu października 1939 r. Problemem była edukacja młodzieży starszej, która przed wrześniem ukończyła szkołę podstawową pragnęła uczyć się dalej. W trosce o dobro dzieci garnących się do nauki ułożono plan działania. Antoni Żródlowski – kierownik szkoły w Grębowie porozumiał się w sprawie tajnego nauczania z profesorem Stanisławem Bąkiem. W dniu 2 X 1940 r. rozpoczęła się nauka na poziomie gimnazjum w Grębowie. Z końcem sierpnia 1944 r. utworzono w Grębowie dwie pierwsze klasy gimnazjum jako filię Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Plan naukowy i programowy oparto na wzorach gimnazjum w Tarnobrzegu.

Od września 1948 roku wkroczyła do szkół średnich ogólnokształcących reforma oświatowa. Na jej podstawie zerwano z sześcioletnim cyklem nauczania, wprowadzono edukację czteroletnią na bazie ukończonej siedmioletniej szkoły podstawowej czyli jedenastolatkę, której cztery najwyższe klasy stanowiły liceum. W ten sposób zostało zatwierdzone w Grębowie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące będące nadal szkołą prywatną. Dwa lata później – 1 stycznia 1950 r. – Kuratorium w Rzeszowie przyznało fundusze na działalność szkoły (tj. pensje nauczycielskie, pomoce dydaktyczne), co było równoznaczne z uznaniem Liceum w Grębowie za szkołę państwową.

W roku 1983 rozpoczęto budowę nowego segmentu dla potrzeb liceum i przebiegała ona bardzo sprawnie. Od 1 września 1985 roku liceum uzyskało nowy budynek i uniezależniło się lokalowo od szkoły podstawowej, chociaż od września 1983 roku funkcjonowało jako część Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Najnowszą historię szkoły tworzy wraz z Radą Pedagogiczną dyrektor szkoły – mgr Kazimierz Skóra. Pan dyrektor dokonuje wielu progresywnych czynów przygotowując liceum do powstania nowego profilu kształcenia oraz do wprowadzenia w życie reformy oświatowej. W roku szkolnym 1998/99 szkoła średnia ma po raz pierwszy profil informatyczny oparty na własnym autorskim programie. Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesne komputery, drukarki, skaner. Wraz z utworzeniem profilu informatycznego sale komputerowe zostały podłączone do sieci Internet poprzez stałe łącze. Edukacja językowa obejmuje trzy języki obce: język angielski, język niemiecki i język rosyjski. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy. Szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi, świetlicą, stołówką, biblioteką z czytelnią (30 miejsc). Świetlica wyposażona jest w sprzęt komputerowy, audiowizualny (telewizor, wideo) i inne pomoce dydaktyczne. Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach. Księgozbiór jest różnorodny: lektury, książki naukowe i popularnonaukowe, literatura piękna polska i obca, beletrystyka. Czytelnia posiada bardzo bogaty księgozbiór podręczny. Oprócz pozycji książkowych, różnorodnych czasopism, dysponuje wydawnictwami multimedialnymi (na dyskietkach i płytach CD).

Obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących funkcjonują: Szkołą Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące. Przez ostatnie lata budynek szkoły został poddany gruntownemu remontowi. Oprócz funkcji dydaktycznej szkoła realizuje również funkcję wychowawczą i kulturalną poprzez organizowanie różnorodnych wycieczek, wyjazdów do kina i teatru, „Zielonych Szkół” dla uczniów.

 

Kategoria menu głównego: