Gminny Zakład Komunalny

 

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie
ul. Złota 12
z siedzibą ul. Rynek 7
39-410 Grębów
tel. 015 847-97-47

 

Zgłaszanie awarii prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonu:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,
ul. Rynek 7
39-410 Grębów
tel. 15 847 97 47
w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.30

GZK – Oczyszczalnia ścieków
ul. Złota 12,
39-410 Grębów
tel. 15 811 26 65
całodobowe 7 dni w tygodniu

lub telefon komórkowy całodobowe 7 dni w tygodniu do zgłaszania wszelkich awarii 609 012 403

GZK przyjmuje interwencje w sprawach awarii wodociągowych, kanalizacyjnych wystąpienia braków wody i zatrzymania przepompowni.