Decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Klonowe.

1) Decyzja 27-01-2015 (kliknuj tutaj)
2) Decyzja 25-06-2015 (kliknuj tutaj)
3) Decyzja 03-08-2015 (kliknuj tutaj)
4) Decyzja 25-08-2015 (kliknuj tutaj)
5) Decyzja 06-11-2015 (kliknuj tutaj)
6) Decyzja 04-02-2016 (kliknuj tutaj)
7) Decyzja 26-04-2016 (kliknuj tutaj)
8) Decyzja 05-05-2016 (kliknuj tutaj)
9) Decyzja 25-05-2016 (kliknuj tutaj)
10) Decyzja 16-06-2016 (kliknuj tutaj)
11) Decyzja 03-10-2016 (kliknuj tutaj)
12) Decyzja 21-10-2016 (kliknuj tutaj)
13) Decyzja 08-12-2016 (kliknuj tutaj)
14) Decyzja 23-12-2016 (kliknuj tutaj)
15) Decyzja 25-01-2017 (kliknuj tutaj)
16) Decyzja 31-05-2017 (kliknuj tutaj)
17) Decyzja 09-06-2017 (kliknuj tutaj)
18) Decyzja 05-07-2017 (kliknuj tutaj)