☰ Projekty unijne

☰ Menu

31-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - styczeń 2020 r.
23-01-2019
Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa,...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Harmonogram Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2019 r.

Harmonogram

Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2019 r.

12.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Grębowie.

13.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Wydrzy

19.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Zabrniu

26.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Stalach

27.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Żupawie

09.02.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Jamnicy

10.02.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Krawcach

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO

W 2019 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

I. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grębowie:

      w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,                                          

Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – Nieodpłatna pomoc prawna          

Piątek w godz. 8.00 – 12.00 – Nieodpłatna pomoc prawna

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GRĘBÓW O NIESPALANIE ODPADÓW W PIECACH

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców o bezwzględnym, ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych oraz na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości! Apel podyktowany jest nie tylko obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, ale przede wszystkim troską o zdrowie mieszkańców Gminy Grębów i jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk

 Zarząd Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie  zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska w związku z występowaniem wirusa ASF przystąpił do realizacji wspólnie z innymi Kołami Łowieckimi polowań zbiorowych tzw wielkoobszarowych celem redukcji populacji dzików  i zaplanował cztery dodatkowe polowania zbiorowe w miesiącu styczniu 2019 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 3/2018 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Informacja dot. zmiany w LSR dokonanych w dn. 26 listopada 2018 r. przez Walne Zebranie Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

Informujemy, iż dnia 26 listopada 2018r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania, dokonało zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie jn.: 1. zmiany zapisów dotyczących stanu zatrudnienia zawartego w LSR do stanu faktycznego / istniejącego oraz planowanego (1 etat na ½ - 1 etat) zmiany dot. dwóch stanowisk: dyrektora biura oraz z-cy dyrektora biura – spec. ds. wdrażania LSR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1822),LGD jest zobowiązane do zatrudnienia pracowników w wymiarze nie mniejszym niż 3 etaty (dot. LGD na terenie których zamieszkuje co najmniej 60 tys. mieszkańców i mniej niż 100 tys.

Grębowska Wigilia z przesłaniem dobroci serca

W czwartek 20 grudnia o godz. 9-tej  na grębowskim rynku, rozpoczęliśmy   radosne świętowanie Bożego Narodzenia . Mimo mroźnego poranka, wokół  panowała serdeczna i ciepła atmosfera. Piękne życzenia i wspólne kolędowanie – tak w skrócie wyglądała tegoroczna Wigilia  Mieszkańców Gminy Grębów. Udekorowane świąteczne stoiska,  uginały się pod stosami pierogów,  pełnymi garnkami  wigilijnej kapusty i barszczu. Nie zabrakło również  pysznych wypieków i  piernikowych smakołyków.