☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Urząd Gminy w Grębowie informuje o zatwierdzeniu konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie.

Bezpłatne webinarium

Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium
"Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020”.

Obsługa interesantów

                                                        SZANOWNI PAŃSTWO

Jak podają środki  masowego przekazu, sytuacja epidemiologiczna w Polsce pogarsza się, liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie.
Dlatego w trosce o zdrowie i życie obywateli, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całym Kraju.

 

   W związku z powyższym, w Urzędzie Gminy w Grębowie, z dniem 20 marca 2021 r.
             do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia i zasady:

1. Przede wszystkim apelujemy o powstrzymywanie się od osobistych wizyt w urzędzie
i ograniczenie osobistego załatwiania spraw – wyłącznie do sytuacji koniecznych
i wyjątkowych!

2. Wizyta osobista w Urzędzie będzie możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznie :

  • sekretariat: 15 811 28 05 lub 15 851 37 51,
  • BOK: 15 851 37 51,
  • USC: 15 811 28 01

Kontakt mailowy: ug@grebow.com.pl, za pośrednictwem e-PUAP.

3. Po uzgodnieniu terminu wizyty, interesanci będą przyjmowani w Biurze Obsługi Klienta

4. Wnioski, dokumenty oraz pisma można składać za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
  • poczty elektronicznej na adres: ug@grebow.com.pl
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP adres skrytki: b431r5vjhi/SkrytkaESP

Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby obsługa interesantów prowadzona była sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo- prosimy Państwa o zastosowanie się do powyższych ograniczeń
i zasad.