☰ Projekty unijne

☰ Menu

31-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - styczeń 2020 r.
23-01-2019
Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa,...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

PSOR, KAS i PIORiN razem przeciw nielegalnym środkom ochrony roślin!

Kupując podróbki, tracisz wiele razy! – to hasło kampanii edukacyjnej przeciwko nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin prowadzonej wspólnie przez Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.  Z raportu Unii Europejskiej wynika bowiem, że aż co siódmy środek ochrony roślin w Europie pochodzi z nielegalnego źródła.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Grębów,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2018 r., poz.1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni  ścieków.

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że plan sieci publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 się nie zmieni. Na terenie Gminy Grębów tak, jak w roku poprzednim 2018/2019 będzie istniała sieć 8 publicznych szkół podstawowych, w tym dwie filialne o obniżonej strukturze organizacyjnej tj. klasy od Ido III . Także nie planuje się zmian obwodów. Projekty uchwał zostały skierowane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i do Związków Zawodowych w celu zaopiniowania.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Do 16 kwietnia 2019 r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Grębów. Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie danej szkoły  wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.