☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Od 1 lutego 2021 roku - zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Szanowni Państwo

Informujemy że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę nr XXVII.163.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów.

"Dostępna praca”

Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Duże niebieskie liter RARR w literce A na dole umieszczone żółte kółko.

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Nabór wniosków

Logo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niebieskie tło na którym znajdują się białe poziome pasy oraz skór ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków pomocowych przez producentów świń, będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.