Aktualności

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.07. do 31.07.2019 r.

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2018 rok

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy w piątek 14  czerwca br. Rada Gminy jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium za realizację budżetu gminy za rok 2018 Wójtowi Gminy.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielne popołudnie boisko w Stalach stało się areną zaciętej rywalizacji strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów stanęło 8 jednostek OSP z terenu gminy Grębów. Rywalizacja toczyła się wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz w grupie ,,C" Kobiece drużyny pożarnicze i grupie „A" Ochotnicze Straże Pożarne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

Szanowni Państwo

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Przydatność wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Klonowe.

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego

Trwa szacowanie szkód powodziowych

Trwa liczenie i szacowanie szkód powodziowych   powstałych   w wyniku   ulewnych opadów atmosferycznych oraz wystąpieniem wody z rzeki Łęg oraz pozostałych rzek, potoków  i rowów melioracyjnych. W dniach 23-26 maja br.

Gminna Komisja rozpoczęła szacowanie szkód

Zawiadamiamy, że od dnia  04 czerwca 2019 r. Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Grębów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych, rozpoczęła szacowanie szkód, które zostały zgłoszone do Urzędu Gminy, przez poszkodowanych rolników. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Gminy pok. Nr 5, tel. 15 811 27 61

                                                                                                                  Wójt Gminy Grębów

                                                                                                                  Kazimierz Skóra

Rodzinny dzień w przedszkolu w Grębowie

W Przedszkolu Publicznym w Grębowie, 30 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, połączona z obchodami Dnia Dziecka. Przygotowywana od miesiąca impreza odbyła się w nowo wybudowanym amfiteatrze.