Aktualności

OBCHODY NIEDZIELI PALMOWEJ

 …Niedziela Palmowa obchodzona jest bezpośrednio przed Niedzielą Wielkanocną, jest więc wstępem do Wielkiego Tygodnia – czasu pogłębionej refleksji i zadumy nad Męką Pańską. Samo święto jest jednak radosne, gdyż odnosi się do wydarzeń, które mają pozytywny wydźwięk wszystkie cztery Ewangelie (Marka, Łukasza, Jana oraz Mateusza) opisują triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy…

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Wójt Gminy Grębów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie GRĘBÓW I KRAWCE, stanowiących własność Gminy Grębów

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Grębowie, Stalach, Żupawie, Zabrniu i Porębach Furmańskich.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych usługowych położonych w Grębowie.

PSOR, KAS i PIORiN razem przeciw nielegalnym środkom ochrony roślin!

Kupując podróbki, tracisz wiele razy! – to hasło kampanii edukacyjnej przeciwko nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin prowadzonej wspólnie przez Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.  Z raportu Unii Europejskiej wynika bowiem, że aż co siódmy środek ochrony roślin w Europie pochodzi z nielegalnego źródła.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.04. do 30.04.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42

Ostrzeżenie - Silny wiatr - przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu.

Program ERASMUS+

Ogłoszony został nabór na 2019 r. oraz temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że plan sieci publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 się nie zmieni. Na terenie Gminy Grębów tak, jak w roku poprzednim 2018/2019 będzie istniała sieć 8 publicznych szkół podstawowych, w tym dwie filialne o obniżonej strukturze organizacyjnej tj. klasy od Ido III . Także nie planuje się zmian obwodów. Projekty uchwał zostały skierowane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i do Związków Zawodowych w celu zaopiniowania.