Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna koło -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRĘBÓW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie z dnia 23 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Grębów w wyborach zarządzonych na dzień 3 luty 2019 r.

Na podstawie pkt 1ppkt 5 i 6  Regulaminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ( załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5.2019 Wójta Gminy z dnia 02.01.2019 r. )- Gminna Komisja Wyborcza w Grębowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Grębów

 

Dzień Babci i Dziadka

Zimno, mroźno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco, a  powodem takiej atmosfery jest  obchodzony Dzień Babci i Dziadka.

Program azotowy

Na stornie internetowej www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. ,,Program azotowy", zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że przyozdobiona kirem flaga przed budynkiem urzędu gminy pozostanie opuszczona do dnia pogrzebu Pana Prezydenta Gdańska. W związku z żałobą, Wójt Gminy Grębów odwołuje jednocześnie wszystkie imprezy rozrywkowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie w dniu 19 stycznia br.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie o oblodzeniu wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Grębowskie Liceum - wśród najlepszych

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt.Głównymi kryteriami są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Żupawie.

Harmonogram Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2019 r.

Harmonogram

Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2019 r.

12.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Grębowie.

13.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Wydrzy

19.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Zabrniu

26.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Stalach

27.01.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Żupawie

09.02.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Jamnicy

10.02.2019 r. Spotkanie Noworoczne w Krawcach

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO

W 2019 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

I. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grębowie:

      w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,                                          

Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – Nieodpłatna pomoc prawna          

Piątek w godz. 8.00 – 12.00 – Nieodpłatna pomoc prawna

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GRĘBÓW O NIESPALANIE ODPADÓW W PIECACH

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców o bezwzględnym, ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych oraz na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości! Apel podyktowany jest nie tylko obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, ale przede wszystkim troską o zdrowie mieszkańców Gminy Grębów i jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk

 Zarząd Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie  zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska w związku z występowaniem wirusa ASF przystąpił do realizacji wspólnie z innymi Kołami Łowieckimi polowań zbiorowych tzw wielkoobszarowych celem redukcji populacji dzików  i zaplanował cztery dodatkowe polowania zbiorowe w miesiącu styczniu 2019 r.