Aktualności

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wdrażania LSR.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wdrażania LSR.

 

W trakcie spotkań omówione zostaną:

-  planowane nabory wniosków o dofinansowanie,

- działania LGR Puszczy Sandomierskiej w zakresie gospodarowania zasobami rybołówstwa na terenie LGR,

- planowane szkolenia zawodowe dla przedstawicieli sektora rybackiego,

- działania LGR Puszczy Sandomierskiej w zakresie upowszechniania spożycia ryb słodkowodnych.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

Prognoza pogody

Średnioterminowa prognoza pogody na okres od 28.11 do 03.12.2018 r.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Urząd Gminy Grębów składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka.

                                                                                                                            

                                                                                                                    

19 listopada na I Sesji Rady Gminy Grębów - Radni i Wójt Gminy złożyli ślubowanie

W poniedziałek 19 listopada na uroczystej sesji Rady Gminy Grębów ślubowanie złożyli   nowo wybrani radni, spośród siebie wybrali w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Grębów, którym został ponownie Jerzy Drewniak oraz Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy,  którym  po raz kolejny został wybrany Ryszard Rębisz.

Postanowienie Nr 419/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

Postanowienie Nr 419/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu  z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Grębów w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.

Odebrano 8 siłowni zewnętrznych

Możemy już  ćwiczyć i próbować swoich sił na przyrządach  8 siłowni zewnętrznych, które oddane zostały do użytku w miejscowościach: Stale, Wydrza, Zabrnie, Żupawa, Krawce, Jamnica, Zapolednik i Poręby Furmańskie. Nowe miejsca rekreacji powstały w ramach projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”,  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczyste świętowanie dla „NIEPODLEGŁEJ”

Niezwykle doniosły charakter, radość i duma towarzyszyły  gminnemu  świętowaniu Odzyskania Niepodległości w Grębowie. Bardzo nam miło, że tak wielu mieszkańców, nawet całe rodziny chętnie przybyły,  włączając się  we wspólne świętowanie, tworząc niezwykłą atmosferę, której przyświecał cel najważniejszy; wskrzeszenie ducha patriotyzmu, poszanowania  i radości z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Ogólnokrajowe ćwiczenia pk. "RENEGADE - SAREX 18/II"

Informuję, że w dniach 14-15 listopada 2018 roku (termin zapasowy – 16 listopada 2018 r.) na terenie województwa podkarpackiego przeprowadzony zostanie trening sytemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza. 

Grębowskie Przedszkolaki uczciły 100 rocznicę Niepodległości Polski

Pięknie uczciły rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, dzieci z Przedszkola w Grębowie.  Wraz z Panią Dyrektor, kadrą pedagogiczną i rodzicami braliśmy udział w pięknym patriotycznym widowisku. Dzieci doskonale poradziły sobie z trudnymi rolami, pokazując za pomocą symboli, słów, muzyki i tańca – te jakże ważne  karty naszej historii, w pięknych słowach i ze zrozumieniem opowiadały  co znaczą słowa –   „NIEPODLEGŁÓŚĆ, WOLNOŚĆ i SUWERENNOŚĆ’

Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości  dla Polaków to jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas  obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości  czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego.

Szkolenie – staż – etat - edycja II

Stowarzyszenie CRAS realizuje projekt pn. „Szkolenie – staż – etat - edycja II” w, którym oferuje wsparcie dla osób, które ukończyły 30 lat długotrwale bezrobotnych - pozostających bez pracy od ponad 12 miesięcy.