Aktualności

XLIX sesja VII kadencji Rady Gminy Grębów

XLIX sesja VII kadencji Rady Gminy Grębów, która odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Grębowie. W załączeniu porządek obrad.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji.

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały na temat: Program współpracy Gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi.

XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy

W dniu 28 września 2018 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się  XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Grębów. Szczegóły w załączniku.

Relacja z ,,Dnia Sportu na Orliku” w Stalach

W ubiegłą niedzielę tj. 9-ego września br. na wybranych Orlikach w całym kraju odbyła się impreza sportowa pt. "Dzień Sportu na Orliku". Do tego wydarzenia Orlik w miejscowości Stale zgłosił również lokalny animator sportu - Paweł Bożek.

Plan polowań

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego Nr 8PK w sezonie 2018/2019

Finalizujemy budowę kanalizacji !

W  miniony piątek  14.09.2018  otwarto przetarg na zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  dla  miejscowości Zapolednik i Nowy Grębów. 

Kolejny sukces Wójta Gminy Grębów

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Grębów otrzymała kolejną promesę  na przebudowę drog, tym razem na przebudowe drogi Zabrnie - Wilki dz. ewid.