Dostawa laptopów w ramach programu „Laptop dla ucznia”


18 września 2023 r. do szkół podstawowych z naszej gminy dostarczono 74 laptopy, które zgodnie
z treścią ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych

Przekazanie laptopów nastąpi w szkołach po przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przekazania laptopa. Aby uczeń mógł otrzymać laptop jego rodzic zobowiązany jest osobiście odebrać laptop w szkole i podpisać:

  • umowę przekazania laptopa,
  • oświadczenie o nie otrzymaniu laptopa w innej szkole lub klasie,
  • protokół odbioru laptopa.

O terminach odbioru laptopów w poszczególnych szkołach poinformują dyrektorzy szkół.
Planujemy, że laptopy trafią do uczniów najpóźniej do 27 września br.
Szczegóły projektu znajdą Państwo TUTAJ

Pod tym adresem znajdują się także odnośniki umożliwiające pobranie darmowego, bezpiecznego oprogramowania do nauki i rozwijania zainteresowań uczniów.