„Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Wydrzy”

                              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
                                            Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem utwardzenia placu było stworzenie dla mieszkańców Wydrzy atrakcyjnego miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej. Operacja zlokalizowana jest na działce, na której znajdują m.in. dom ludowy i związana z nim scena widowiskowa, na której odbywają się różne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie, czy samych mieszkańców, a nawet proboszcza miejscowej parafii (festyn z okazji święta patrona parafii). W efekcie przeprowadzenia inwestycji utwardzony teren spowodował polepszenie infrastruktury Domu Ludowego w Wydrzy i pozytywnie wpłynął na poprawę estetyki terenu i jego funkcjonalność. Powstała infrastruktura jest ogólnodostępna i mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy miejscowości Wydrza i gminy Grębów, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Zrealizowanie zadania było możliwe dzięki uzyskaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wartość zadania wyniosła 114 390,00 zł, z czego  67 897,00 zł,  stanowi dofinansowanie.