Aktualności

Spartakiada na Orliku w Stalach

W ostatni weekend września na Orliku w Stalach odbyła się Spartakiada, tj. międzypokoleniowa impreza sportowa, która była zwieńczeniem projektu „Seniorzy na Orliki”.

Stypendia dla najlepszych licealistów

11 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Grębowie podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone przez Wójta Gminy Kazimierza Skórę stypendia najzdolniejszym uczniom LO za wysokie wyniki w nauce.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Grębów dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu współpracy gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) - szkolenia dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Informujemy, że w dniu 30.08.2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący działaniem obszar Polski.

 

Szczegóły w załączniku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w nocy i rano z południa, później z zachodu.

Ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne

W okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji. Apeluje się do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 03.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. producenci rolni mogą składać wnioski
o udzielenie pomocy w formie dotacji w związku ze szkodami
w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków lub powodzi.

Szczegóły w załączniku

Konkurs "Bajką do mnie mów"

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
i Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką o mnie mów”.

Za nami kolejne zajęcia sportowo-rekreacyjne z Seniorami.

Korzystając z utrzymującej się pięknej słonecznej pogody animator sportu na Orliku w Stalach tym razem zaproponował seniorom spotkanie na siłowni zewnętrznej, by na świeżym powietrzu pod przysłowiową chmurką spędzić wspólnie czas pod znakiem aktywności fizycznej.