LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Starosta Tarnobrzeski przygotował listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku z zakresu poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób
w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Lista obejmuje także nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów na terenie Powiatu tarnobrzeskiego - cz. II Listy.

Poniżej zamieszczamy plik z listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej sporządza i aktualizuje Starosta.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.pdf