Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W dniu 11 stycznia 2024 r. na obszarze powiatu tarnobrzeskiego prognozowane jest przekroczenie poziomu alarmowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączniku informacje o zagrożeniu z uwzględnieniem wrażliwej grupy, możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia oraz zalecanych środkach ostrożności.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf