Zawiadomienie dotyczące reorganizacji sieci szkół i przedszkoli

                                                                     ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie, ul. Rynek 9 – mała sala gimnastyczna oraz o godz. 18:15 w budynku Domu Ludowego w Jamnicy odbędzie się spotkanie w sprawie reorganizacji sieci szkół i przedszkoli.

Tematyka spotkania:
Reorganizacja sieci szkół i przedszkoli poprzez zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Grębowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jamnicy z oddziałem przedszkolnym i likwidację Szkoły Filialnej w Zapoledniku i utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wyłączenia z zespołu i likwidacji Przedszkola w Jamnicy.

Serdecznie zapraszam.

                                                                                                   Wójt Gminy Grębów
                                                                                                     Kazimierz Skóra