Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntuokoło -2°C.

Afrykański pomór świń

W dniu 23.12.2019 r odbyło się zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas spotkania przekazano informację o nowych wykrytych przypadkach ASF u padłych dzików.

Grębowska Wiligia to już tradycja

W miniony czwartek na grębowskim rynku spotkali się mieszkańcy naszej gminy, aby wspólnie w atmosferze przepełnionej radością
i ludzką życzliwością świętować zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Stowarzyszenie LGD ogłosiło nabory wniosków o udzielenie wsparcia

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, przy gruncie od -3°C do 0°C.

Ogłoszenie ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy utrzymujący świnie są zobowiązani dokonać co najmniej raz na dwanaście miesięcy spisu stada świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt, najpóźniej do 31 grudnia każdego roku.

Prosimy o osobiste stawiennictwo w Biurze Powiatowym ARiMR najpóźniej do dnia 31 grudnia lub dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem portalu IRZ PLUS.”

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.