Aktualności

Twój e-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu zaprasza mieszkańców do skorzystania z nowej usługi  Twój e- PIT.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.03. do 31.03.2019 r.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Jana Korczaka

W dniu 13 lutego 2019r. odbył się niecodzienny jubileusz . Pan Jan Korczak syn Ignacego i Agaty obchodził setne urodziny .- urodził się 13.02.1919 r. w Stalach i tu mieszka do dzisiaj.

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do: pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno pedagogicznych (PPP),
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcami metodycznymi,
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grębów informuje, że od dnia 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

Nowe stawki za odbiór odpadów

W dniu 31.01.2019 r. odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów. Jednym z najważniejszych punktów  sesji było przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Turystyczny Szlak Dobrego Smaku

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współpracy realizowanym przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, którego członkiem jest gmina Grębów, pn.: „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”