Aktualności

Stan pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczną Wójt Gminy Grębów zarządzeniem nr 44.2019 z dnia 23.05.2019 r. wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy.

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 3
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Wybory do Europarlamentu

LOKALE WYBORCZE W DNIU 26.05.2019 r. OTWARTE W GODZ. od 7.00  do 21.00

Komisje wyborcze rozpoczynają pracę o godz. 6.00

Przydatność wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kolonowe.

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin.
W strefie klimatu umiarkowanego ok. 78% gatunków roślin kwitnących to rośliny owadopylne. Prawidłowe zapylenie nie tylko powoduje wzrost plonowania roślin, ale także poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRĘBÓW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36.2019 Wójta Gminy Grębów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy w Grębowie wyznacza się 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy.

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wydrzy odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Eliminacje Gminne. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Grębowie oraz Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.

Konsultacje społeczne, zmiana LSR

Informujemy, iż w dniu 06.05.2019 r., w godz. od 8:00 do 13:00 w Biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14) oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w godz. od 08:00 do 18:00 (Plac Kościuszki 5/3) prowadzone będą  konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR.

Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy rodzaj pomocy w ramach PROW 2014-2020, który ma na celu wsparcie inwestycji przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Właściciele lasów, którzy chcą ubiegać się o przyznanie pomocy w  ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” mogą już teraz rozpocząć gromadzenie niezbędnych dokumentów. Nabór wniosków rusza 2 maja i potrwa do 12 czerwca 2019 r.