IV Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Jamnicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Jamnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żupawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Grębów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie Wydrza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grębów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Grębów na lata 2024-2037.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.