Aktualności

Zaproszenie na rozdanie nagród w ramach projektu

W DNIU 23 SIERPNIA 2018 R. O GODZINIE 13.00 (CZWARTEK) W PRZEDSZKOLU W GRĘBOWIE ODBĘDZIE SIĘ WRĘCZENIE NAGRÓD W RAMACH PROJEKTU  "NOWE MIEJSCA I CIEKAWE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU GRĘBÓW"

Decyzja PPIS w Tarnobrzegu

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Tarnobrzegu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Sierpniowa Niedziela w Jamnicy

W niedzielę 12 sierpnia, odbyła się plenerowa impreza pod hasłem: Sierpniowa Niedziela w Jamnicy.
Od godziny 16.00 na scenie prezentowało się bractwo rycerskie z Nowej Dęby- które włączyło do zabawy licznie zgromadzoną publiczność.

Komunikat PPIS w Tarnobrzegu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców wody z wodociągu Klonowe

Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Grębów”.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 333 809,42 zł.

Nowe place zabaw powstaną w miejscowości Żupawa – Poręba oraz Poręby Furmańskie. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, wyrównanie terenu i wykonanie trawnika, wykonanie ogrodzenia oraz dostawę i montaż urządzeń.

Prace melioracyjne na terenie Gminy Grębów

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Prace melioracyjne na terenie Gminy Grębów w 2018 r.” Najtańsza oferta wynosi 77 792,03 zł i została złożona przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu. W ramach prac zostanie wykonana konserwacja gruntowa rowów oraz oczek wodnych w Stalach, Wydrzy, Grębowie oraz w sołectwie Grębów-Zapolednik. Planowany termin zakończenia prac to I polowa października br.

Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie”. Całkowity koszt robót budowalnych wynosi 1 041 063,64 zł,w tym dofinansowanie 200 000,00 zł, które Gmina Grębów uzyskała w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pozyskanie dofinansowania było możliwe, gdyż Gmina Grębów jest członkiem stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Zabrnia i Porąb Furmańskich inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie, gmina Grębów”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”. W dniu 18 lipca 2018r. Wójt Gminy Grębów podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa na realizację tego zadania o wartości 12 826 809,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to15 listopada 2019r.

Komunikat PPIS w Tarnobrzegu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o jakości wody w wodociągu Klonowe w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Żupawie 

Relacja z Testu Sprawności Fizycznej zorganizowanego na Orliku w Stalach

W ramach programu Lokalny Animator Sportu na Orliku w Stalach dnia 22 lipca 2018r. zorganizowany został Test Sprawności Fizycznej.

Jak sama nazwa wskazuje, w teście tym dokonano weryfikacji poziomu sprawności fizycznej. Wszystkie miarodajne próby sprawnościowe składały się z 6-ciu konkurencji, przeprowadzone etapami celowo trzymając się ściśle określonej kolejności

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

woj. podkarpackie - pow. tarnobrzeski.

Plan polowań na kaczki i bażanty

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U.z 2017 r. poz 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego Nr 11 pk.

Powiadomienie o ćwiczeniach wojskowych

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 1.08 do 31.08.2018 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

Plan polowań

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk.

Ostrzeżenie meteorologiczne 31.07.2018

W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne nr 36, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Ostrzeżenie o upałach oraz możliwych burzach z gradem.

50 lat razem

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,  lecz po czasie jej trwania”

50 lat pożycia małżeńskiego, świętowało w dniu 24 lipca 2018 roku 22 pary małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Z tej okazji Wójt Gminy Kazimierz Skóra, wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje, wyrazy uznania, oraz życzenia długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny złożył Wójt Gminy Kazimierz Skóra, który powiedział m.in