Niedziela Palmowa w Gminie Grębów

24 marca br. Gmina Grębów stała się jedną z najbarwniejszych gminy w kraju, a to za sprawą uroczystych obchodów Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień - czas pogłębionej refleksji
i zadumy nad Męką Pańską.

W barwnym korowodzie przedstawiciele poszczególnych miejscowości z przepięknie i własnoręcznie wykonanymi palmami udali się na mszę świętą do Kościoła pw. Świętego Wojciecha BM w Grębowie. Przemarsz spod GCK prowadziła Gminna Orkiestra Dęta, a za nią ustawiły się Zespoły Ludowe
i Śpiewacze, Koła Gospodyń Wiejskich, Akademie Seniora, przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu gminy, harcerze oraz mieszkańcy. Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Tomasz Kołodziej i ks. Marcin Grzyb. Po zakończeniu nabożeństwa w sali widowiskowej GCK w Grębowie przedstawione zostało Misterium Męki Pańskiej, wzbogacone o występny wokalno-muzyczne. Ujmujący i pełen wzruszeń występ przygotowali harcerze oraz artyści działający przy Gminnym Centrum Kultury. Na zakończenie Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra oraz Dyrektor GCK Alicja Kubiak wręczyli upominki wszystkim wykonawcom palm wielkanocnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć GCK.