Projekt pilotażowy „Punkt w punkt”

Urząd Gminy w Grębowie przedstawia wykaz miejscowości w których zlokalizowane będą Mobilne Punkty Informacyjne w ramach promocji Projektu pilotażowego „Punkt w punkt”

  1. Grębów GCK pok. Nr 26 w Grębowie
  2. Dom Ludowy w Stalach
  3. Dom Ludowy w Zabrniu
  4. Dom Ludowy w Wydrzy
  5. Dom Ludowy w Krawcach

Punkty będą czynne w dniach: 3, 4, 5, 29 i 30 kwietnia 2024 w godz. od 15 taj do 17-tej. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu - prowadzić będą działania promocyjne i doradcze w zakresie pośrednictwa pracy objętego Projektem pilotażowym.