Ankieta dla mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach na terenie Gminy Grębów za 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki,

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów
w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. przy obliczaniu poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych które jest zobowiązana osiągnąć gmina.

Za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzymuje wysokie kary.

WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST ZALECANE DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA
Z OPŁATY DLA POSIADACZY KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH
.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Grębowie, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów, pok. nr 5 w terminie do 29 lutego 2024 r.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Grębowie, Biuro Obsługi Klienta, w pok.
nr 5, tel. kontaktowy 15 811 27 61.

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia ankiety

Dziękujemy! 

Do pobrania: Ankieta.pdf