Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębów

Gmina Grębów dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na podstawie Umowy dotacyjnej zawartej w dniu 26 lipca 2023 r. z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębów” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zrealizowała zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania objętego umową usunięto i  unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest
z 80 nieruchomości w łącznej ilości   295,12 Mg.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 141 362,95 zł z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 106 022,21 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  kwocie 14 136,29   oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Grębów –
21 204,45  

Wykonawcą zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębów” była Firma Delta Tomasz Wejman, z siedzibą ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola.

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizowany jest  Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami.

Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny oraz środowisko!