„Klasa z drewna”

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie realizuje projekt „Klasa z drewna” finansowany przez Lasy Państwowe i Gminę Grębów.
W ramach projektu uczniowie klas 1-3 mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat ekosystemów leśnych, funkcji lasu oraz podnoszenia świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania
z zasobów leśnych. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, które odbywały się w terenie
i w klasach. Nauczyciele z tej okazji zaprosili uczniów na lekcje poza murami szkoły – do lasu.

Zajęcia były zrealizowane na podstawie scenariuszy o następującej tematyce:  

  • Klasa I a – „Poznajemy różne drzewa”,
  • Klasa I b  - „Poznaję budowę drzewa”, „ Otwieramy wrota lasu”,
  • Klasa II a – „Dzień lasu”,
  • Klasa II b – „Ekosystem leśny”,
  • Klasa III a – „Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki”,
  • Klasa III b – „Znamy i Opisujemy różne drzewa”.

         Na zajęciach uczniowie wykonali tematyczne plakaty, makiety i prace plastyczne, które są eksponowane w szkole w Zapoledniku.

Ponadto 15 listopada 2023 r. pierwszaków odwiedził specjalista z zakresu lasu i przyrody leśnej – Janusz Wepsięć. Przyrodnik w atrakcyjny sposób przybliżył dzieciom wiadomości na temat lasów
i zwierząt w nich zamieszkujących. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawej pogadanki, obejrzenia prezentacji oraz rozpoznawania zwierząt po wydawanych przez nie odgłosach. Oglądali poroża różnych zwierząt oraz eksponat lisa. Zajęcia wzbogaciły wiedzę dzieci na temat lasu. Najmłodsi uczniowie zrozumieli również, jak ważną rolę w naszym środowisku życia pełni las.

Wartość projektu wynosi 138 178,00 zł brutto. Dofinansowanie z Funduszu Leśnego wynosi 123 000,00 zł brutto, natomiast z Gminy Grębów w kwocie 15 178,00 zł brutto.

W ramach dofinansowania zostanie sfinansowany zakup małej architektury z drewna, w skład której wejdzie wiata edukacyjna oraz gry o tematyce leśnej, domek dla owadów, budki lęgowe, kosze na śmieci, fotościanka, ławki, dendrofon oraz plac zabaw.

Nowe miejsce wokół szkoły umożliwi obcowanie z naturą, a tym samym zwiększy się atrakcyjność oferty edukacyjnej naszej szkoły.