11 Listopada

W czwartek obchodzić będziemy 92. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym związanym z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Każdy z nas powinien uczcić ten dzień. 
Dobrym zwyczajem, a także patriotycznym obowiązkiem jest wywieszanie w tym dniu flag narodowych. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Gminy Grębów do wywieszenia flagi narodowej i w ten sposób do godnego uhonorowania tego najważniejszego polskiego święta.