19 listopada na I Sesji Rady Gminy Grębów - Radni i Wójt Gminy złożyli ślubowanie

W poniedziałek 19 listopada na uroczystej sesji Rady Gminy Grębów ślubowanie złożyli   nowo wybrani radni, spośród siebie wybrali w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Grębów, który został ponownie Jerzy Drewniak oraz Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy,  którym  po raz kolejny został wybrany Ryszard Rębisz.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Iwona Zagrobelny, wręczyła zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta Kazimierzowi  Skórze, który złożył ślubowanie i po raz trzeci objął urząd Wójta Gminy Grębów.  Wójt przyjął gratulacje i kwiaty od radnych i pracowników Urzędu Gminy. W swoim wystąpieniu, pogratulował nowo wybranym  radnym, życzył  wszystkim zdrowia, bardzo dobrej tak jak dotychczas, owocnej współpracy, prosząc jednocześnie aby wszyscy mieli  na uwadze wszystkie, nawet te najmniejsze  sprawy, które przecież mają wpływ  na całokształt  działalności samorządu. Zapewnił również, że jego praca  będzie  opierała  się tak  jak dotychczas, na jednej polityce  skierowanej na wszechstronny rozwój gminy, szerokiej  współpracy  radnych, urzędników, sołtysów w szczególności  mieszkańców gminy bo  zgoda i pełne zrozumienie - to przecież klucz do sukcesu.   

W trakcie  obrad sesji,  I uchwałą Rady Gminy Grębów nowej kadencji,  powołano członków stałych  komisji Rady.

Komisję Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 7-mio osobowym  składzie:

1/ Rębisz Ryszard - przewodniczący

2/ Grębowiec Zygmunt

3/ Janeczko Jan

4/ Korczak Ryszard

5/ Kułaga Edward

6/ Rak Danuta

7/Wójcik Franciszek

 

Komisję Prawa , Porządku Publicznego  ,Oświaty , Kultury , Ochrony Zdrowia i Rodziny w 7-mio osobowym  składzie

1/ Barnaś Artur - przewodniczący

2/ Blicharczyk Juliusz

3/ Dul Marek

4/ Klubek Hubert

5/ Nieradka Janusz

6/ Śnieżyński Zbigniew

7/ Rutyna Andrzej

 

 Komisję Rewizyjną w  7-mio osobowym składzie:

1/ Rak Danuta – przewodnicząca

2/ Barnaś Artur

3/ Blicharczyk Juliusz

4/ Korczak Ryszard

5/ Nieradka Janusz

6/ Śnieżyński Zbigniew

7/ Wójcik Franciszek

 

 

 Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w  6-cio osobowym składzie:

  1/ Janeczko Jan – przewodniczący

  2/ Dul Marek

  3/ Grębowiec Zygmunt

  4/ Klubek Hubert

  5/ Kułaga Edward

  6/ Rutyna Andrzej