50 lat razem

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,  lecz po czasie jej trwania”

50 lat pożycia małżeńskiego, świętowało w dniu 24 lipca 2018 roku 22 pary małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Z tej okazji Wójt Gminy Kazimierz Skóra, wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje, wyrazy uznania, oraz życzenia długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny złożył Wójt Gminy Kazimierz Skóra, który powiedział m.in  

Złote Gody są w naszej polskiej tradycji obchodzone szczególnie uroczyście. Patrzymy na Was z podziwem i szacunkiem. Miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie jest podstawą trwałości każdego związku małżeńskiego. W dzisiejszym świecie, gdzie zanikają najważniejsze wartości- potrzeba waszego przykładu, waszej rady i wskazówki, że w życiu najważniejsza jest rodzina i jej przyszłe pokolenia. Wy posiadacie skarb najcenniejszy - swoje życiowe doświadczenie, naukę życia. Szanowni Jubilaci! za Waszą miłość, ofiarność, zrozumienie, za dobre wychowanie dzieci, za przykład życia, za cierpienie, łzy, za radość i dumę z waszych rodzin – za to wszystko Wam dzisiaj serdecznie dziękuję…”.

Podczas uroczystości jubilaci ze wzruszeniem wspominali pierwsze lata swojego małżeństwa, narodziny dzieci, potem wnuków i prawnuków, podkreślali, ze największą wartością jest rodzina, w której panuje zgoda i poszanowanie. W małżeństwie jest jak w życiu - czasem słońce, czasem deszcz - ale nawet po deszczu nastaje kolorowa tęcza. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil - najważniejsze, że wciąż jesteśmy razem.

Małżonkowie odebrali medale, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Nie zabrakło symbolicznej lampki szampana i tradycyjnego „Sto lat”. Z uwagi na stan zdrowia , nie wszyscy zaproszeni Jubilaci przybyli na uroczystość. Medale i kwiaty doręczone zostały przez kierownika USC osobiście w miejscach zamieszkania Jubilatów. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz koncert: zespołu „Grębowianki” i Sekretarza Gminy Lidii Jurek. Było wspólne śpiewanie dawnych pięknych przebojów, ciekawe opowieści i wspomnienia i wspólna pamiątkowa fotografia.

Wszystkim Jubilatom życzymy: samych radosnych, pogodnych dni w zdrowiu, szczęściu i poszanowaniu, miłości, wszelkiej pomyślności

Złote Gody w tym roku świętowali:

Z Grębowa: Anna i Józef Małysa, Irena i Jan Drozd, Stanisława i Władysław Nowak, Maria i Franciszek Kruk, Danuta i Franciszek Wilk.

Z Jamnicy: Józefa i Józef Stępień, Janina i Jan Pławiak, Zofia i Jan Kopeć, Janina i Bolesław Stępień.

Z Krawców: Teresa i Jan Kędzia, Zofia i Marian Kolano.

Ze Stalów: Zofia i Stanisław Lichy, Stefania i Bronisław Urbaniak, Bronisława i Józef Paź, Anna i Bronisław Przyboś, Bronisława i Eugeniusz Stefańscy, Maria i Jan Konias.

Ze Zabrnia: Wilhelmina i Józef Dul, Władysława i Emil Gałka, Anna i Jan Trościńscy, Janina i Władysław Gortych.

Z Żupawy: Alfreda i Czesław Stefańscy.

Zapraszamy do galerii zdjęć - otwórz