Ankieta monitorująca

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety monitorującej działania komunikacyjne realizowane przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania". Termin składania ankiet upływa 30 listopada 2017 roku. Ankietę można złożyć w wersji papierowej w biurze LGD w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba), biurze LGD  w Zaleszanach (Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany), w Urzędach Gmin będących Członkami LGD, bądź w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@lasowiacka.pl

Ankieta dostępna pod adresem:  https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ankieta-monitorujaca/