Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) - szkolenia dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz ich pracowników

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/