„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału
w kursie e-learningowym  pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” (https://prewencja.krus.gov.pl), który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe
w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą do Centrali Kasy certyfikat potwierdzający ukończenie kursu  oraz formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl w wymaganym terminie, tj. do 30 września 2020 r. zostanie rozlosowanych 100 hulajnóg.

Szczegółowe informacje i zasady przyznawania nagród zostały umieszczone na stronie internetowej Kasy:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/czy-znasz-zasady-bezpiecznego-przebywania-w-gospodarstwie-rolnym-sprawdz-swoja-wiedze-i-wygraj-j/