Bezpłatne szkolenie online

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne szkolenie online "Napisz sam biznesplan. Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację z Funduszy Europejskich".

Webinarium jest poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich
w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie skierowane jest do osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia.

Webinarium odbędzie się 5 maja 2021 r. od 9.00 do 13.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 r. do 14.00. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia
(5 maja 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo:
Webinarium jest skierowane do osób zamierzających otworzenie działalności gospodarczej
z wykorzystaniem wsparcia z Funduszy Europejskich.

Program webinarium:
Program spotkania:
9.00-9.10 Powitanie uczestników i prezentacja programu spotkania;
9.10-10.10 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach aktualnych projektów (działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego oraz Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER);
10.10-10.30 Przerwa obiadowa;
10.30-12.45 Wybór projektu, przystąpienie do projektu, wnioskowanie o wsparcie finansowe (w tym biznesplan jako załącznik do wniosku o dotację na założenie firmy - część warsztatowa)
12.45-13.00 Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
ul. Henryka Sienkiewicza 86,
39-400 Tarnobrzeg

tel.: 798 771 220, 798 771 194

e-mail lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

Biała litera i na tle niebieskiego kółka