Bezpłatne webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium "Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020”.

Webinarium odbędzie się 31 marca 2020 r. od 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2021 r. do 13:00. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium jest skierowane do przedsiębiorców.

Program webinarium:

  1. Powitanie, program webinarium
  2. Cel i idea Poddziałania 2.3.6.
  3. Kto może otrzymać wsparcie? 
  4. Przeznaczenie  i wysokość wsparcia
  5. Termin naboru
  6. Kryteria wyboru
  7. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
ul. Henryka Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg
tel.: 798 771 220, 798 771 194
e-mail lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich