Bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych

gabarytUrząd Gminy w Grębowie informuje , że w dniu 7 listopada /poniedziałek/ 2011r . od godziny 8.00 do godziny 11.00 odbędzie się od mieszkańców Gminy Grębów bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne tj.

1. zużyte ogumienie /od pojazdów rolniczych , osobowych, dostawczych / kod 16 01 03

2. zużyty sprzęt elektroniczny /tj. lodówki, pralki, komputery, drukarki, telewizory, monitory, odbiorniki radiowe, narzędzia elektryczne, telefony , mikrofalówki, czajniki , świetlówki itd./ kod 16 02 13

3. zużyte baterie i akumulatory kod 16 06 01

Miejsce odbioru odpadów :

- obok budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych , a od mieszkańców sołectw Poręby Furmańskie i Zabrnie obok Domu Ludowego w Zabrniu

Odpady zostaną odebrane przez :

1. Firmę EKO SYSTEM Beroń Sp. j. Łężkowice 114 , 32-015 Kłaj

2. Firmę TRANS - POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Podegrodzie 8 b, 39-200 Dębica

i przekazane do utylizacji.

Bliższe informacje można uzyskać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy wGrębowie pok. 7 , tel. /015/ 8112735 w godz. od 730 do 1530