Bliskie Spotkanie z Kulturą

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”

Gminne Centrum Kultury w Grębowie zaprasza mieszkańców: Zabrnia, Jamnicy, Zapolednika, Wydrzy, Krawców, Żupawy, Stalów i Stalów – Siedliska do udziału w badaniach społeczności lokalnych oraz zgłaszania pomysłów na inicjatywy kulturalne w ramach zadania: Bliskie Spotkanie z Kulturą – „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę kulturalną?
Za czym najbardziej tęsknisz w obszarze kultury?

Szukasz ludzi którzy dzielą Twoją pasję?
Nie zwlekaj, przyjdź i …

Zgłoś swoją inicjatywę, na działania kulturalne u pracowników GCK w swojej miejscowości.
Wspólnie możemy zrealizować Twój pomysł!

Nabór inicjatyw: 31 maja – 20 czerwca
Ogłoszenie Wyników: 25 czerwca
Realizacja: lato - jesień 2021