Budowa kanalizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krawce, Wydrza, Stale-Siedlisko.

W ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat A- Infrastruktura oczyszczanie ścieków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w miejscowości: Krawce, Wydrza, Stale-Siedlisko prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Całkowita wartość projektu: 7 955 101,50 zł

Dofinansowanie z EFRR: 3 722 987,50 zł