Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie”. Całkowity koszt robót budowalnych wynosi 1 041 063,64 zł,w tym dofinansowanie 200 000,00 zł, które Gmina Grębów uzyskała w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pozyskanie dofinansowania było możliwe, gdyż Gmina Grębów jest członkiem stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej na terenie gminy. Dzięki realizacji inwestycji Gmina Grębów zyska miejsce atrakcyjne wizualnie, które wzbogaci możliwość poszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej oferowanej przez gminę i działające tu Gminne Centrum Kultury. Dotychczas wszystkie występy odbywały się na istniejącej scenie, która nie tylko była nieestetyczna, ale też przestarzała technologia, w której była wykonana znacznie ograniczała, a wręcz uniemożliwiała zapewnienie tym występom odpowiedniej oprawy technicznej (oświetlenie, nagłośnienie).

Nowy obiekt oprócz większej powierzchni estradowej będzie spełniał inne kryteria techniczne niezbędne do obsługi imprez kulturalnych (akustyka, oświetlenie), ale także będzie wygodniejszy dla widzów zapewniając im wygodne miejsca siedzące i utwardzone ciągi komunikacyjne.

Budynek amfiteatru składać się będzie z zaplecza i sceny. Projektowane są w nim m.in. szatnie, toalety, hall. Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2018 roku.