Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Grębów”.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 333 809,42 zł.

Nowe place zabaw powstaną w miejscowości Żupawa – Poręba oraz Poręby Furmańskie. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, wyrównanie terenu i wykonanie trawnika, wykonanie ogrodzenia oraz dostawę i montaż urządzeń.

Ponadto w nowe urządzenia zostaną doposażone istniejące już place zabaw tj. przy Szkole Podstawowej w Zabrniu, w Grębowie obok Orlika, plac zabaw Grębów-Szlachecka, Wydrza-Miętne oraz Stale-Osiedle.