Budowa placów zabaw w miejscowości Stale i Grębów

 

Budowa placów zabaw w miejscowości Stale i Grębów.
Całkowita wartość zadania : 131 953 zł.
W miejscowości Stale i Grębów zakończono budowę placów zabaw. Zamontowane zostały jednakowe zestawy zabaw dla obydwóch placów za łączną  kwotę 48 116 zł. Jest to sprzęt firmy AKTIV, który spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach europejskich.
Na najmłodszych czeka: pociąg z wagonem, bujaki, karuzela, huśtawki, zjeżdżalnie  oraz drabinki.