Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację -> wypełnij ją i wyślij.

Właściciele istniejących budynków będą mieli:

  • 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia (licząc od 1 lipca 2021 r.),
  • 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła w przypadku nowo budowanych nieruchomości.

Deklaracja będzie zawierać podstawowe dane dotyczące nieruchomości, tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.

Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy Grębów –
Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
. Więcej pod nr tel. 15 851 37 51.

Załączniki:
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)