Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Właściciele istniejących budynków będą mieli:

  • 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia (licząc od 1 lipca 2021 r.),
  • 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła w przypadku nowo budowanych nieruchomości.

Deklaracja będzie zawierać podstawowe dane dotyczące nieruchomości, tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Deklaracje w wersji papierowej lub listownie można składać w Urzędzie Gminy Grębów –
Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
. Więcej pod nr tel. 15 851 37 51.

Załączniki:
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)