Dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk

 Zarząd Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie  zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska w związku z występowaniem wirusa ASF przystąpił do realizacji wspólnie z innymi Kołami Łowieckimi polowań zbiorowych tzw wielkoobszarowych celem redukcji populacji dzików  i zaplanował cztery dodatkowe polowania zbiorowe w miesiącu styczniu 2019 r.

 

 Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 42ab ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 – z późn.zm.) Zarząd Koła przesyła informację o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie na terenie obwodu łowieckiego nr 18 pk.

•    19.01.2019 r. w godz. 8.00-15.00,  miejsce wykonywania polowania - lewa strony drogi krajowe K-9 (las Jadachy Małe - Zwałka oraz teren polny obwodu sołectw Rozalin, Jadachy, Ślęzaki, Kaczaki, Dąbrowica, Nagnajów)

    20.01.2019 r. w godz. 8.00-15.00,  miejsce wykonywania polowania - prawa strona drogi krajowej K-9 (las Duże Jadachy -Koń -Berówka oraz teren polny obwodu do miasta Tarnobrzega, sołectw Chmielów, Cygany, Stale, Alfredówka, Jadachy)

•    26.01.2019 r. w godz. 8.00-15.00,  miejsce wykonywania polowania -lewa strony drogi krajowe K-9 (las Jadachy Małe - Zwałka oraz teren polny obwodu sołectw Rozalin, Jadachy, Ślęzaki, Kaczaki, Dąbrowica, Nagnajów)

 •    27.01.2019 r. w godz. 8.00-15.00,  miejsce wykonywania polowania - prawa strona drogi krajowej K-9 (las Duże Jadachy - Koń -Berówka oraz teren polny obwodu do miasta Tarnobrzega, sołectw Chmielów, Cygany, Stale, Alfredówka, Jadachy)

Teren polowania zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

 

PREZES

/-/ Janusz KROPORNICKI