Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne II cz.

Projekt zakłada realizację 4 inicjatyw wybranych w pierwszej części zadania. Są one zgodne
z założeniami diagnozy, którą przeprowadzona została wraz z wykwalifikowanym badaczem w sposób partycypacyjny. Szczegółowe informacje na stronie internetowej GCK.