Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie.