Dotacje na założenie własnej firmy

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Moja przyszłość z własną firmą" . Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego,oraz miasta Tarnobrzega i realizowany w terminie:1.07.2010r. – 31.12.2012r.

 

Uczestnikami projektu mogą być niepracujące osoby fizyczne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają z:

bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych obejmujących:

• opracowanie Indywidualnego Programu Działania

• szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanu własnej firmy

• specjalistyczne usługi informacyjne i doradcze

• pomoc w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania i rozliczenia wsparcia finansowego pomocy finansowej:

• jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40.000,00 zł

• wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, wypłacanej w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie, przez okres 6 miesięcy

Projekt realizowany jest w czterech edycjach. Kolejny nabory wniosków rekrutacyjnych planowany jest na I kwartał 2012r.

WNIOSKI O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU W RAMACH BIEŻĄCEGO, TRZECIEGO NABORU PRZYJMOWANE BĘDĄ

w dniach od 16 sierpnia do 29 sierpnia 2011r. w biurze terenowym Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Stalowej Woli:

ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, pok. 303

37-450 Stalowa Wola

pon.-pt. 8.00-16.00

tel./fax 015 842-41-55

stalowawola@opiwpr.org.pl

Formularze wniosków o zakwalifikowanie do projektu oraz pozostałe dokumenty programowe dostępne są na stronie projektu:

www.opiwpr.org.pl/pokl2010

Projekt „Moja przyszłość z własną firmą", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowany jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym w Programie rolę Instytucji Pośredniczącej.

Plakat- pobierz