Drugi orlik w gminie

orlik2012Baza sportowa gminy Grębów wzbogaci się o nowy Orlik, który powstanie w miejscowości Grębów na przysiółku Palędzie. Wójt Gminy Kazimierz Skóra otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację tej inwestycji w kwocie do 333 tys. zł. Finansowanie kosztów budowy kompleksów sportowych ,,Moje boisko Orlik 2012 odbywa się z trzech źródeł są to:: środki z budżetu państwa w kwocie do 333 tys. zł, środki z budżetu województwa w kwocie do 333 tys. zł, pozostałe środki finansowe na

realizację inwestycji zabezpiecza samorząd gminy. Będzie to drugi Orlik w naszej gminie, pierwszy tego typu kompleks sportowy funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzy. Sport jest ważnym elementem życia mieszkańców, dlatego konsekwentnie samorząd będzie stawiał na jego rozwój. W budżecie na 2011 na rozbudowę bazy sportowej zabezpieczono środki w kwocie 1 mln 242 tys. zł w tym 742 tys. zł na budowę Orlika, 200 tys. zł na rozbudowę szatni LZS i modernizację boiska sportowego w Zabrniu, 200 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jamnicy oraz 100 tys. zł na modernizację boiska sportowego w Wydrzy. Nowy orlik przyczyni się do popularyzacji aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży.