Dzień Edukacji Narodowej

SZANOWNI 
NAUCZYCIELE, PEDAGODZY,
WYCHOWAWCY ORAZ WSZYSCY
PRACOWNICY OŚWIATY
 
  
         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, wytrwałości i cierpliwości w codziennych działaniach dydaktycznych. Niech Wasza praca przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego .
        Życzymy Państwu wielu przedsięwzięć edukacyjnych i sukcesów   w nauczaniu i wychowaniu młodzieży, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność były dewizą ich życia. Dzięki Waszej ofiarności uczniowie mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły by mądrze wypełniać obowiązki ucznia, pracownika i obywatela. Za te wysiłki pragniemy dziś podziękować wszystkim nauczycielom. 
       Składając podziękowania za Wasz wychowawczy trud – życzymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY                                                                                  WÓJT GMINY GRĘBÓW
Ryszard Rębisz                                                                                                                  Zuzanna Paduch