Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Grębów dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Kazimierz Skóra, witając wszystkich przybyłych gości, którym złożył najserdeczniejsze życzenia. Skierował również podziękowania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia oraz zaangażowanie w pracę oświatową.

Nagrody Wójta Gminy przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W roku bieżącym nagrody otrzymało siedmiu dyrektorów, dwóch wicedyrektorów, jeden kierownik oraz jedenastu nauczycieli.

  Nagrodzeni Dyrektorzy/ Wicedyrektorzy/Kierownicy:

Nagrodzeni Nauczyciele: