Dzień Flagi

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych.
Celem święta jest promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Zachęcamy do wywieszenia flagi państwowej, tak ważnego symbolu naszej kultury, naszego państwa, aby w ten prosty sposób upamiętnić 231. rocznice Święta Konstytucji Trzeciego Maja oraz Święta Flagi.