Dzień strażaka

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!”

 

Druhny i Druhowie Strażacy

Z okazji Waszego święta pragnę złożyć słowa podziękowania za Wasze zaangażowanie, poświęcenie oraz służbę drugiemu człowiekowi. Wasza determinacja, hart ducha są ogromnym wsparciem dla mieszkańców oraz  gwarantem poczucia bezpieczeństwa.

Przyjmijcie wyrazy wdzięczności za Waszą ofiarność, odwagę, za ratowanie ludzkiego życia i zdrowa. Dziękuję także za postawę podczas walki z epidemią – za wsparcie, za gotowość niesienia pomocy potrzebującym jak również okazałą życzliwość.

Z okazji Dnia Strażaka życzę Państwu bezpiecznej służby  oraz wszelkiej pomyślności w życiu  prywatnym i zawodowym.  Niech Święty Florian otacza Was swoją troskliwą pieczą.

                                                                                                              ze strażackim pozdrowieniem
                                                                                          Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Grębowie
                                                                                                                            dh Kazimierz Skóra